Heyrovského přednáška 2020

Katedra analytické chemie PřF UK v Praze zve na přednášku s názvem Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení, kterou online přednese Bohdan Josypčuk, Ph.D. v úterý 8. prosince od 14:00. Bližší informace a odkaz na stream najdete zde.

Cena Metrohm 2021

Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10.ročník soutěže Cena Metrohm 2021. Přesné datum bude vyhlášeno v závislosti na vyvíjející se epidemiologické situaci, předpokládá se květen - červen 2021. Bližší informace najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2021

Ve dnech 10 a 11. února 2021 proběhne na VŠCHT v Praze další kolo soutěže "O cenu Karla Štulíka"  za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Vzhledem k současné situaci proběhne soutěž v režimu online, platforma bude brzy upřesněna. Bližší informace a termíny najdete zde.

Nabídka studentské brigády ve farmaceutické laboratoři

Společnost Quinta Analytica hledá pro svou nově otevřenou pobočku v Brně - Řečkovicích spolupracovníky z řad studentů. Bližší informace najdete zde.

Rozpis semináře C9000 - podzim 2020

Program semináře najdete zde.

Nabídka zaměstnání

Společnost PROVISCO CS s.r.o. hledá chemika analytika. Bližší informace najdete zde.

Ceny děkana 2019

V letošním roce převzala Cenu děkana za vynikající reprezentaci fakulty v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí naše studentka Mgr. Michaela Tvrdoňová. Student Bc. Lukáš Pečinka pak získal Cenu děkana za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání. Oběma oceněným srdečně gratulujeme (více zde).

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2019

Ve dnech 6. - 7. února 2019 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve které náš student Lukáš Hekerle získal za práci "Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování" Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...