Naše úspěchy

Bez popisku

O cenu Karla Štulíka

2024

 • 1. místo - Dominika Bezdeková - MALDI-2 MS zobrazovanie izomérov lipidov líšiacich sa polohou dvojitej väzby v biologických vzorkách tkanív
 • 3. místo - Aryna Paulenka - Využití monolitického enzymatického reaktoru v dvourozměrné chromatografii

Brno Ph.D. Talent 2024

Kateřina Hrůzová se svým projektem Data-Driven Insights: Deep Learning Revolutionises Separation in Proteomics byla oceněna v soutěži Brno Ph.D. Talent, která je určena studentům doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit. Gratulujeme!

O cenu Karla Štulíka

2023

 • 2. místo - Lívia Rigasová - Nástroje pro rozpoznávání biomolekul

O cenu Karla Štulíka

2022

 • 2. místo - Monika Koktavá - Analýza lipidů pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • zvláštní cena poroty - Kateřina Hrůzová - Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie

O cenu Karla Štulíka

2021

 • 3. místo - Zuzana Husáková - Inhalace nanočástic: kde a v jaké formě se ukládají v mozku?
 • zvláštní cena poroty - Dominika Bezdeková - MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocou off-line ozonizace

25th International Symposium on Separation Sciences 2019

Ve dnech 15. - 19. září 2019 se v polské Lodži konalo již 25. mezinárodní symposium se zaměřením na separační techniky ISSS 2019. Ing. Martina Komendová zde získala 2. místo za studentskou přednášku s názvem Monolithic Columns with Various Surface Chemistry for Sample Focusing and Separation on a Single Column. Speciální cenu za prezentaci posteru s názvem Design of experiments in gradient HPLC method development pak získal doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D. Ze sdrce gratulujeme.

Bez popisku
Bez popisku

20. Škola hmotnostní spektrometrie 2019

Na 20. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, která se konala 9. - 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně získal 1. cenu za nejlepší poster Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D. za poster s názvem Paterno-Büchi reakce pro MALDI MS zobrazování izomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby uhlík-uhlík. Srdečně gratulujeme.

Bez popisku

ISMEC 2019

Ve dnech 11. - 14. června 2019 se konala v maďarském Debrecenu mezinárodní konference "International Symposium on Metal Complexes - ISMEC 2019". Mgr. Viktorie Reichová na ní s posterem "A computational study of Pb(II) complexes with tetraazamacrocyclic ligands" získala cenu za nejlepší poster. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.

Bez popisku

EWCPS 2019

Na spektroskopické konferenci "European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry", která se konala 3. - 8. února 2019 ve francouzském Pau získala naše studentka Mgr. Michaela Tvrdoňová ocenění posteru z názvem "Nanoparticles as tags for protein tissue analysis using laser ablation inductively coupled plasma and mass spectrometry". Srdečně gratulujeme.

Bez popisku

O cenu Karla Štulíka

2019

 • zvláštní cena poroty - Lukáš Hekerle - Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

O cenu Karla Štulíka

2018

 • zvláštní cena poroty - Lukáš Zima - IC studium retenčního chování aniontů

Cena Zdeňka Hermana 2018

Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D. se stal vítězem 4. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie za disertační práci s názvem Novel strategies for desorption mass spectrometry. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.

Bez popisku

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2017

Mgr. Adam Pruška získal 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI. Srdečně gratulujeme.

O cenu Karla Štulíka

2017

 • 1. místo - Adam Pruška - Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením

Chiranal 2016

Ve dnech 6. - 9 června 2016 se v Olomouci konala mezinárodní konference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016. Cenu za nejlepší poster získal příspěvek, který prezentovala Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D. s názvem " Development and validation of highly sensitive LC/MS method for determination of checkpoint kinase 1 inhibitors in mouse plasma". Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bez popisku

MendelNet 2016

Na studentské konferenci MendelNet 2016, která proběhla 9. - 10. listopadu 2016 na Mendelově univerzitě v Brně získala Mgr. Michaela Tvrdoňová v sekci Biologie živočichů krásné 2. místo za příspěvek s názvem Zobrazování biologických tkání metodou laserové ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostní spektrometrií. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bez popisku

O cenu Karla Štulíka

2016

 • 1. místo - Filip Smrčka - Duální senzor na bázi Eu(III) komplexu

ESAS 2016

Ve dnech 31. března až 2. dubna 2016 se v maďarském lázeňském městě Eger uskutečnila konference ESAS 2016 a pro zástupce našeho oddělení to byla konference velmi úspěšná. Mgr. Michaela Tvrdoňová obdržela cenu za nejlepší poster s názvem Accumulation of Pb, Cd, Zn and Cu in tapeworm tissue imaged by LA-ICP-MS method a Mgr. Markéta Holá, Ph.D. získala za svůj poster Monitoring of the particle size distribution for laser ablation ocenění nakladatelství De Gruyter. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

Bez popisku
Bez popisku

ISMEC 2015

Ve dnech 24. - 28. června 2015 se naše studentky Marie Bartošková a Romana Michalicová zúčastnili mezinárodní konference "International Symposium on Metal Complexes - ISMEC 2015", která se konala ve Wrocławi v Polsku. Mgr. Romana Michalicová pak s posterem "Effect of alkali metal ions on dissociation kinetics of Cu(II) complexes of DOTP-like macrocyclic ligands" získala cenu o nejlepší poster. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.

Bez popisku

O cenu Karla Štulíka

2015

 • 1. místo - Pavol Ďurč - Analýza metabolitov a markerov v biologických vzorkách kapilárnou elektroforézou
 • zvláštní cena poroty - Júlia Hodáková - Citlivé stanovenie glutathionu v rôznych biologických vzorkách pomocou kapilárnej elektroforézy s laserom indukovanou fluorescenciou
 • zvláštní cena poroty - Kristýna Dlabková - Detekce a charakterizace zlatých nanočástic pomocí hmotnostní spektrometrie SALD ICP

IMA 2015

Ve dnech 20. - 24. září 2015 se naši studenti Pavol Ďurč, Michal Greguš a Júlia Lačná zúčastnili v pořádí 9.mezinárodní konference "Intstrumental Methods of Analysis - Modern Trends and Applications: IMA 2015", která se konala v Kalamatě, v Řecku. Mgr. Michal Greguš s posterem "Novel portable capillary electrophoretic instrument for analysis of very small samples and its application in the analysis of exhaled breath condensate" získal v jedné ze tří kategorií cenu za nejlepší poster. Děkujeme za bezvadnou prezentaci a gratulujeme.

Bez popisku

Cena Shimadzu 2014

Významné ocenění pro mladé vědecké pracovníky z oboru chemie a biologie získala v roce 2014 Mgr. Iva Benešová, Ph.D. (roz. Tomalová) za práci z názvem "Vývoj off-line spojení kapilární elektroforézy s molekulovou a prvkovou hmotnostní spektrometrií". Srdečně gratulujeme.

O cenu firmy Merck

2014

 • 3. místo - Kamil Mikulášek - Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

O cenu firmy Merck

2013

 • 3. místo - Marek Pernica - Optické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru

O cenu firmy Merck

2008

 • 2. místo - Pavla Foltynová - Offline spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ( CE-LD ICP MS)

O cenu firmy Merck

2006

 • 2. místo - Vojtěch Adam - Elektrochemické techniky v nádorové diagnostice

O cenu firmy Merck

2005

 • 2. místo - Markéta Ryvolová - Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy

O cenu firmy Merck

2002

 • 1. místo - Ondrej Šedo - Analýza peptidů pomocí MALDI-TOF MS
 • 1. místo - Petr Táborský - Studium vlastností vybraných dvanáctičlenných oligonukleotidů

O cenu firmy Merck

2000

 • 3. místo - Martin Semerád - Vývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu

1998

 • 1. místo - Vlastimil Dohnal - Umělé neuronové sítě pro optimalizaci v kapilární elektroforéze

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info