Program oborového semináře analytické chemie - jaro 2024

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova B11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž B11/132 od 14:00.

22. únor       

Představení výzkumných skupin Ústavu chemie


29. únor       

Úvod do semináře


7. březen       

Přednáška České společnosti chemické

Jiří Klimeš
Charles University
Towards reliable calculations of binding energies of molecular solids abstract


14. březen       

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Jan Dobeš
Ústav chemie, PřF MUNI
Zobrazovací techniky: nízkonapěťová elektronová mikroskopie, její výhody a aplikace

Mgr. Jan Dobeš
Ústav chemie, PřF MUNI
Studentské příležitosti 2024/2025: Kam vyrazit a kde se uplatnit?


21. březen       

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Ass.-Prof. Dr. David Clases
University Graz, Austria
Elemental mass spectrometry and Raman spectroscopy join forces to characterise single particles

Nano- and microparticles are increasingly produced and emitted into the environment. Unfortunately, we continue to face difficulties to study their behaviour which are dependent on size, molecular and atomic composition as well as on number concentrations. This is anchored in the elusive nature of small particles and the requirement for very different analytical strategies to retrieve comprehensive and coherent information on a single particle level. As such, we fail to understand basic traits and their implications for human and environmental health.
The development and maturation of single particle inductively coupled plasma – mass spectrometry (SP ICP-MS) set a paradigm shift for the tracing and characterisation of particles. However, the pure “elemental” perspective provided through SP ICP-MS also obscures our vision at the nano-scale and we are blind for a considerable number of particles as well as properties.
This presentation will showcase new strategies to enable a comprehensive molecular and elemental characterisation of single particles (SP). Through the on-line coupling of two-dimensional optical traps, SP Raman spectroscopy and SP ICP-TOFMS, it becomes possible to carry out non-target screenings, to decipher the molecular and elemental composition of individual entities as well as to determine number concentrations and size distributions. The presentation will detail the underlying considerations and strategies and focus on new instrumentation, its hyphenation and future potential.

Dr. Raquel Gonzalez de Vega
University Graz, Austria
Elemental Mass Spectrometry for the detection of fluorine

The increased need for monitoring and identifying novel and unknown fluorinated compounds (FCs) has highlighted the importance of sensitive fluorine-specific detectors in biological and environmental matrices. However elemental detection of fluorine (F) has remained a major challenge due to its high first ionisation potential and analytical methods depending on high energy sources for excitation and/or ionisation of F. Especially ICP-MS was initially found inadequate to detect F, however, recent methodological advances, i.e., the online addition of ionic Ba-solutions as modifier enables the formation of BaF+ ions (m/z 157) in the plasma, which can be targeted instead. In this work highlights this approach and presents adapted and new methodologies for LA-ICP-MS, SP ICP-MS and HPLC-ICP-MS and applications for the determination of F in different matrices.


28. březen       

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.
Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta MUNI, Ústav chemie, PřF MUNI
23rd Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, January 15 – 20. 2024, Tuscon Arizona


4. duben       

Přednáška České společnosti chemické

Ing. František Foret, CSc.
Institute of Analytical Chemistry, CAS
What is the relationship between the Hungarian sausage, microfluidics, and microfluidics? abstract


11. duben       

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Stanovení biologické dostupnosti kovů pomocí techniky difúzního gradientu v tenkém filmu


18. duben       

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Atmosférické aerosoly


25. duben​

Přednáška České společnosti chemické

Prof Georg Gescheidt-Demner
Graz University of Technology, Austria
Photoinitiators/Redox Reactions/Nanocomposites/Photo-NMR abstract


2. květen

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Jan Biskupič
Ústav chemie, PřF MUNI, Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta MUNI
Nanočástice jako nový nástroj pro diagnostiku a léčbu cévní mozkové příhody
Vedoucí práce: Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.,
Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta MUNI, Ústav chemie, PřF MUNI

Bc. Lucie Březinová
Ústav chemie, PřF MUNI, Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Začlenění stříbrných nanostruktur do kapilárního prostředí pro detekci povrchem zesílenou Ramanovou spektrometrií
Vedoucí práce: Mgr. Anna Týčová, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Bc. Lenka Brůhová
Ústav chemie, PřF MUNI
Pokročilé postupy simultánního stanovení prvků metodou HR-CS GF-AAS
Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc., Ústav chemie, PřF MUNI


9. květen

Přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Lívia Rigasová
Ústav chemie, PřF MUNI
Zobrazování proteinu p53 pomocí LA-ICP-MS s využitím zlatých nanočástic
Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., Ústav chemie, PřF MUNI

Bc. Ján Škamor
Ústav chemie, PřF MUNI
Zobrazovacia hmotnostná spektrometria nanočastíc
Vedoucí práce: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., Ústav chemie, PřF MUNI

Bc. Miloš Macinský
Ústav chemie, PřF MUNI
Studium mykotoxinů v pivovarské praxi s využitím kapalinové chromatografie
Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., konzultant: Mgr. Marek Pernica Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský)


16. květen​

Děkanské volno

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info