Soutěž "O cenu Karla Štulíka" 2024

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka 2024. Soutěž je určena všem studentům a studentkám bakalářského a magisterského studia, studujícím na českých a slovenských vysokých školách. Soutěž proběhne 31. ledna až 1.února 2024 v prostorách PřF UK na Albertově v Praze. Závaznou přihlášku je potřeba poslat do 31. 12. 2023. Bližší informace najdete zde.

Pozvánka na Chemické odpoledne

Dne 12. října 2023 se v rámci Chemického odpoledne na PřF UP v Olomouci uskuteční od 15:00 přednáška Ing. Michala Cifry, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v.v.i.) s názvem Jak elektromagnetické pole ovlivňuje proteiny: zázraky nebo nebezpečí? Pozvánku najdete zde.

Pozvánka na přednášku

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku doc. Ing. Martina Adama, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice) s názvem Variabilita metody mikroextrakce tuhou fází při analýze těkavých látek. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK na Albertově v Praze. Další přednášky z programu semináře Katedry analytické chemie PřF UK, které jsou pořádány ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické, najdete zde.

Výsledky 26. ročníku soutěže "O cenu Karla Štulíka" pro rok 2023

Dne 8. února 2023 se uskutečnila na půdě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě soutěž "O cenu Karla Štulíka" za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. V soutěži získala Bc. Dorota Sklenárová 1. místo za práci s názvem "Imunomagnetické stanovení s využitím foton-upkonverzních nanočástic pro detekci rakovinných biomarkerů" a 2. místo Bc. Lívia Rigasová s prací "Nástroje pro rozpoznávání biomolekul".  Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Více informací najdete zde.

Aktuality Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH)

Informace o letošních "Chrom a Elfo" konferencích najdete zde.

Úspěchy studentek analytické chemie MU

 V červnu 2021 předal děkan Přirodovědecké fakulty MU doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. ocenění pro nejlepší studenty PřF MU, mezi nimiž byly i dvě studentky oboru Analytická chemie - Ing. Martina Nechvátalová, Ph.D. (roz. Komendová)  a Mgr. Zuzana Husáková. Oběma studentkách srdečně gratulujeme, bližší informace najdete zde.