Úspěchy našich studentů v celostátní soutěži studentů analytické chemie

 

O cenu Karla Štulíka

2023       2. místo - Lívia Rigasová - Nástroje pro rozpoznávání biomolekul

2022       2. místo - Monika Koktavá - Analýza lipidů pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací

   zvláštní cena poroty - Kateřina Hrůzová - Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie

2021       3. místo - Zuzana Husáková Inhalace nanočástic: kde a v jaké formě se ukládají v mozku?

   zvláštní cena poroty - Dominika Bezdeková - MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocou off-line ozonizace

2019       zvláštní cena poroty - Lukáš Hekerle - Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

2018       zvláštní cena poroty - Lukáš Zima - IC studium retenčního chování aniontů

2017       1. místo - Adam Pruška - Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS

biologických vzorků s vysokým rozlišením

2016       1. místo - Filip Smrčka - Duální senzor na bázi Eu(III) komplexu

2015       1. místo - Pavol Ďurč - Analýza metabolitov a markerov v biologických vzorkách kapilárnou elektroforézou

   zvláštní cena poroty - Júlia Hodáková - Citlivé stanovenie glutathionu v rôznych biologických vzorkách

       pomocou kapilárnej elektroforézy s laserom indukovanou fluorescenciou

  zvláštní cena poroty - Kristýna Dlabková - Detekce a charakterizace zlatých nanočástic pomocí hmotnostní spektrometrie SALD ICP

O cenu firmy Merck

2014      3. místo - Kamil Mikulášek - Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

2013      3. místo - Marek Pernica - Optické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru

2008      2. místo - Pavla Foltynová - Offline spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce a hmotnostní

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ( CE-LD ICP MS)

2006      2. místo - Vojtěch Adam - Elektrochemické techniky v nádorové diagnostice

2005      2. místo - Markéta Ryvolová - Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy

2002      1. místo - Ondrej Šedo - Analýza peptidů pomocí MALDI-TOF MS

  1. místo - Petr Táborský - Studium vlastností vybraných dvanáctičlenných oligonukleotidů

2000      3. místo - Martin Semerád - Vývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu

1998      1. místo - Vlastimil Dohnal - Umělé neuronové sítě pro optimalizaci v kapilární elektroforéze