Program oborového semináře analytické chemie - podzim 2023

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova A11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž A11/132 od 14:00.

 

21. září           přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU

Úvodní seminář

5. říjen            Přednáška České společnosti chemické

prof. Damien Debecker

University of Louvain

Airborne Preparation of Porous Microsphere Catalysts - abstract

12. říjen         přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Ivo Krempl, Mgr. Markéta Bosáková, Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

EMSLIBS 2023, Porto, Portugalsko

19. říjen          přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 

24. Škola hmotnostní spektrometrie, Sněžné - Milovy

Mgr. Vilém Svojanovský

Detekce jednotlivých značek v imunostanovení pomocí LA ICP MS

Mgr. Monika Koktavá a Bc. Jakub Peška

Využití tenkých vrstev kovů k ionizaci a stanovení těkavých látek pomocí LDI MS

Bc. Ján Škamor

Zobrazovacia hmotnostná spektrometria nanočastíc za použitia laserovej desorpcie/ionizácie a analyzátoru doby letu

Bc. Petr Letocha a Bc. Anna Matějková

Stanovení transportní účinnosti SPIRLA ICP MS

Kateřina Ondráková a Michal Javorek

MALDI MSI lipidů a jejich izomerů pomocí nové duální matrice basic blue 7

26. říjen          Přednáška České společnosti chemické

prof. Eric Masson

Ohio University

Supramolecular Lego with Cucurbiturils, Lanthanides and More - abstract

2. listopad      přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

doc. Ing. Jiří Urban, Ph.D., Mgr. Kateřina Hrůzová, Mgr. Anna Kosmáková, Mgr. Jan Valášek

HPLC 2023, Düsseldorf, Německo

Bc. Dominika Bezdeková

IMSS 2023, Cagliari, Sardínia

9. listopad     přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Lukáš Pečinka

8th Lipidomics Forum, Vienna, Austria

                        Mgr. Lukáš Pečinka, Mgr. Ivo Krempl

                        NANOCON Brno 2023

16. listopad    Přednáška v rámci programu INNOLEC

prof. Dr. Carla Vogt

Technical University Bergakademie Freiberg, Faculty of Chemistry and Physics, Institute of Analytical Chemistry, Freiberg, Germany

Analysis of solid materials with resolution in the microscale - easy task or challenge?  - abstract

23. listopad    přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Michaela Bahelková, Mgr. Pavel Hannig, Mgr. Lenka Mádi, Bc. Jan Biskupič

EuroAnalysis 2023, Ženeva, Švýcarsko

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

                        NANOTECH France 2023, Paříž, Francie

30. listopad    Přednáška České společnosti chemické

prof. Ing. František Švec, DrSc.

Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Králové

Monolithic format of porous material: A polymer chemist´s view - abstract

7. prosinec    přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Ivan Landry Yumdjo Youmbissi

75. Sjezd chemiků, Vysoké Tatry, Slovensko

Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D. & Mgr. Michal Žalud

Annual Conference on Mass Spectrometry Imaging and Integrated Topics, Montreal, Canada

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

                           Pokroky anorganické chemie 2023, Brno

14. prosinec   přednáška hosta OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno

                           Nanoparticles and optical microscopy in analytical chemistry

21. prosinec   přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.

                           Spolupráce s Neurovaskulární Výzkumnou Laboratoří Institutu de Recerca Hospital Vall d´Hebron: LA-ICP-MS aplikace v medicínském výzkumu