Informace pro studenty

 

Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací

Informace pro studenty doktorského studia

 

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

bakalářská státní zkouška - obor Chemie

magisterská závěrečná zkouška - specializace Analytická chemie

bakalářská státní zkouška - obor Manažer analytické chemie

 

Termíny pro akademický rok 2022/2023

Podání přihlášky k bakalářské SZZ: do 31. května 2023

Odevzdání bakalářských prací:  bude upřesněno

Písemná bakalářská zkouška:  26. června 2023

Obhajoby bakalářských prací:  12. - 15. června 2023

Podání přihlášky k magisteské SZZ: do 31. května 2023

Odevzdání magisterských prací:  bude upřesněno

Obhajoby magisterských praci:  5. - 6. června 2023

Státní magisterské zkoušky:  15. - 20. června 2023

 

Termíny pro bakalářský obor Analytická chemie - Manažer chemické laboratoře

Podání přihlášky k bakalářské SZZ: do 31. května 2023

Odevzdání bakalářských prací: bude upřesněno

Písemná bakalářská zkouška:  26. června 2023

Obhajoby bakalářských prací:  12. - 15. června 2023

 

Základy metod analytické chemie - skripta

Doporučení pro vypracování protokolu z laboratorního cvičení

Doporučení pro vypracování a hodnocení diplomových prací